Tekijät

Tarinamme

Tvenda Oy:n tarina sai alkunsa vuoden 2020 lopussa. Päätimme rohkeasti lähteä tavoittelemaan unelmaamme toimia yrittäjinä. Emme ole purjehtijoita, mutta purjehdustermi venda puhutteli meitä:  veneen kääntö uuteen suuntaan vastatuulen kautta. Lisäsimme vain yhden kirjaimen termin alkuun, jotta uuden yrityksemme nimessä on meidän kummankin perustajaosakkaan etunimen alkukirjain.

“Kohti uutta suuntaa vastatuulen kautta” kuvastaa mielestämme hyvin sitä hyppyä kohti tuntematonta, jonka nyt otamme. Työmme on usein auttaa myös asiakastamme vastatuulessa ja ohjata uuteen suuntaan. Onnemme on, että meitä on veneessä kaksi. Uskomme, että rohkeilla on onni myötä!

CV:t

Viivi Lajunen

Viivi on toinen Tvendan perustajaosakkaista. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus vaativista taloudellisista väärinkäytöstutkinnoista, vahinkolaskelmista, compliance-tarkastuksista, konkursseihin ja saneerauksiin liittyvistä erityistarkastuksista, valtionavustusten tarkastamisesta sekä tilinpäätösten vääristelyyn liittyvistä tutkinnoista.

Viivi on työskennellyt useissa kansainvälisissä projekteissa ja omaa kokemusta niin julkisen kuin yksityisen sektorin tarkastuksista Suomessa. Hän on ollut mukana muun muassa merkittävässä pohjoismaalaisen pankin rahanpesututkinnassa vuonna 2019 ja toiminut asiantuntijatodistajana ja puhujana/kouluttajana useissa seminaareissa. Hänellä on tuntemusta useista eri toimialoista. Hän on osallistunut myös yhdistysten ja säätiöiden vaativiin tarkastuksiin.

Ennen yrittäjäksi ryhtymistä Viivi käynnisti kollegansa kanssa Forensic Risk Alliancen toiminnot Suomessa ja työskenteli Director-roolissa 2018-2021. Ennen FRA:lle siirtymistä Viivi toimi opetus- ja kulttuuriministeriön tarkastuspäällikkönä, jossa hän johti 6 tarkastajan tiimiä. Viivillä oli merkittävä rooli niin OKM:n tarkastustoimen kuin valtionavustusprosessin kehittämisessä. Hänen työstään ja sen tuloksista on kirjoitettu myös suomalaisessa mediassa. Ennen virkaansa opetus- ja kulttuuriministeriössä, Viivi työskenteli Ernst & Young-tilintarkastusyhteisön petos- ja riitayksikössä Manager-roolissa sekä erityistarkastajana Deloittella ja Audit SUM Oy:ssä  (nyk. RSM Finland Oy).

Viivillä on kauppatieteiden maisterin tutkinto Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta pääaineinaan laskentatoimi ja yritysjuridiikka. Viivi suorittaa tämän lisäksi oikeustieteen lisensiaatin tutkintoa (insolvenssi- ja prosessioikeus) Helsingin Yliopistossa. Hänellä on lisäksi Certified Global Sanctions Specialist -tutkinto (CGSS).

Tytti Viivistä:

“Viivin kanssa on ilo työskennellä. Pallot pysyvät ilmassa ja hetkeäkään ei tarvitse epäillä, etteikö Viivi tekisi sen, minkä lupaa. Arvostan sitä, että Viiviin voi luottaa ja hänelle voi puhua asioista suoraan. Asiakaslupauksiin Viivi suhtautuu suurella kunnioituksella, ja halu pysyä sovituissa aikatauluissa ja pitää yllä hyvää kommunikaatiota työn etenemisestä näkyy kaikessa tekemisessä koko ajan. Ihailen Viivin kykyä heittäytyä tilanteisiin ja myös nauraa itselleen. Oman persoonan tuominen peliin ei koskaan ole vähentänyt uskoa Viivin ammattitaitoon, vaan ennemminkin päinvastoin!”

Tytti Saarinen

Tytti on toinen Tvendan perustajaosakkaista. Hänellä on vahva kokemus erilaisten taloudellisten väärinkäytösten tutkimisesta, rahanpesututkinnoista, konkursseihin ja saneerauksiin liittyvistä erityistarkastuksista, vahinkolaskelmista sekä talousraportoinnista. Hän on suorittanut Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) sekä Certified Fraud Examiner (CFE) -tutkinnot.

Ennen yrittäjäksi siirtymistä Tytti työskenteli Forensic Risk Alliancen Helsingin toimistolla Director-roolissa vuosina 2018-2021. Tässä tehtävässään hän osallistui paikallisiin ja kansainvälisiin asiakasprojekteihin, minkä lisäksi toimenkuvaan sisältyi paljon myyntiä, markkinointia sekä koulutuspuheenvuorojen pitämistä. Tytti on ollut mukana merkittävässä pohjoismaalaisen pankin rahanpesututkinnassa vuonna 2019 sekä pohjoismaalaisen yhtiön Namibiassa esitettyjen lahjontasyytösten selvittämisessä vuonna 2020. Tytti on toiminut asiantuntijatodistajana ja puhujana/kouluttajana eri alojen seminaareissa (mm. Asianajajaliitto ry, Finanssiala ry, Suomen Tilintarkastajat, Alma Talent). Hän on lisäksi osallistunut yhdistysten ja säätiöiden vaativiin tarkastuksiin.

Ennen FRA:lle siirtymistä Tytti oli osakkaana ja COO-roolissa RSM Finland Oy:ssä. Tätä ennen Tytti toimi Associate Director-roolissa erityistarkastustiimissä RSM:n Lontoon toimistolla. Taloudellisten väärinkäytöstutkintojen osalta Tytillä on syvällistä osaamista tilinpäätösvääristelyiden sekä varojen väärinkäytön tutkimisesta. Tytillä on lisäksi kokemusta taloushallinnon ulkoistusten hoitamisesta, konkurssipesien kirjanpidoista sekä avustamisesta insolvenssitoimeksiantojen hoidossa asianajopuolella.

Tytillä on kauppatieteen maisterin tutkinto ruotsinkielisestä kauppakorkeakoulusta Hankenilta sekä oikeustieteen maisterin tutkinto Helsingin Yliopistosta. Lisäksi hän on sertifioitu TMC-konsultti (Turnaround Management Consultant). 

Viivi Tytistä:

Tytissä yhdistyy poikkeuksellisella tavalla analyyttisyys, tarkkuus yksityiskohdille sekä isojen kokonaisuuksien hahmotuskyky. Hän on todellinen ammattilainen ja hän omaa kyvyn esittää vaikeatkin asiat ymmärrettävästi. Tytti on huumorintajuinen ja reilu tiimipelaaja ja mielestäni on todellinen kunnia tehdä töitä hänen kanssaan. Aito palo omaa työtä kohtaan näkyy niin timanttisena työnjälkenä kuin nöyränä asenteena oppia koko ajan uutta ja kehittyä. Tytin energia uuden oppimiseen onkin uskomaton! Energistä arkea ja työelämää tasapainottaa metsä ja arjen pienet ilot, kuten syksyn sienestyskauden alkaminen.”