Whistleblowing-palvelumme

Tvenda tarjoaa yhteistyössä Niina Ratsulan (Code of Conduct Company – Missiona oikein toimimisen kulttuuri.) kanssa palvelukokonaisuuden asianmukaisen whistleblowing-prosessin varmistamiseksi. Voit valita kokonaisuudesta tarpeisiisi parhaiten soveltuvimmat palvelut – whistleblowing-kanavan käyttöönottoon liittyvän konsultoinnin, kanavan hallinnoinnin sekä riippumattomat tutkinnat. Riippumattomana ja ammattitaitoisena tiiminä autamme organisaatiotasi edistämään oikein toimimisen kulttuuria!

Whistleblowing-kanavan käyttöönotto

EU:n whistleblower-direktiivi ja siihen pohjautuva kansallinen laki koskee erittäin laajaa organisaatiojoukkoa niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Osittain direktiivin mukaiset velvoitteet tulevat täytetyksi ilmoituskanavan hankkimisella ja käyttöönotolla, mutta direktiivistä johtuen organisaatioiden tulee ottaa huomioon mm. seuraavia näkökohtia: kanavan kautta saatujen ilmoitusten käsittely direktiivin edellyttämällä tavalla ja säädetyissä ajoissa, tutkintojen riippumattomuuden vaatimus sekä vastatoimien kielto ja tähän liittyvä käännetty todistustaakka. Olemme käytettävissä whistleblowing-tematiikan ympärillä tarvittavaan ulkopuoliseen konsultaatioon sekä saapuvien ilmoitusten käsittelyyn.  Näemme, että whistleblower-direktiivi tarjoaa organisaatioille oivan tilaisuuden oikein toimimisen kulttuurin rakentamiseen ja avustamme tässä mieluusti muun muassa tarjoamalla tähän liittyvää koulutusta sekä workshopeja.

Olemme organisaatioiden tukena asianmukaisen whistleblowing-prosessin luomisessa tai päivittämisessä seuraavasti: 

 • Nykytilan hahmottaminen
  • Onko whistleblowing-kanava jo käytössä?
  • Mikä on johdon suhtautuminen whistleblower-direktiiviin?
  • Mitä ominaisuuksia järjestelmässä olisi hyvä olla?
 • Whistleblowing-kanavaan liittyvien vastuiden ja prosessin määrittäminen organisaation sisäisesti
  • Kanavaan liittyvät vastuut ja resurssien tunnistaminen
  • Määrittely, ketkä saavat tiedon kanavaan tulleesta ilmoituksesta
  • Ilmoitusten säännöllinen raportointi
 • Johdon ja esihenkilöiden koulutus whistleblower-direktiivin keskeisestä sisällöstä sekä whistleblowing-kanavan hyödyistä
 • Henkilökunnan koulutus whistleblowing-kanavasta
  • Mahdollisuus erilaisiin toteutuksiin
  • Perinteiset luokkahuonekoulutukset
  • Workshopit
  • Webinaarit
  • Valmiit e-learning-koulutukset
 • Muut viestintämateriaalit teemaan liittyen

Hinnoittelumme - kanavan käyttöönotto

Kokonaispakettina hankittuna 9.900 euroa (+alv 24%)

Whistleblowing-kanavan hallinnointi

 • Jatkuva ja joustava päivystys
 • Ilmoitusten kategorisointi, kommunikointi ilmoittajan kanssa, ilmoituksen alustava arviointi, lisätietojen kerääminen, yhteenveto saaduista tiedoista päätöksenteon pohjaksi
 • Kvartaaliraportointi yhtiölle kaikista ilmoituksista
 • Koulutusmateriaali whistleblowing-prosessista räätälöitynä asiakkaan ilmeeseen ja yhdessä määrittelemäämme prosessiin

Hinnoittelumme - kanavan hallinnointi

 • Kiinteä vuosimaksu
  • Kiinteä vuosimaksu 2.400 euroa (+ alv 24 %) -alle 150 työntekijää
  • Kiinteä vuosimaksu 3.600 euroa (+ alv 24 %) -151-1.000 työntekijää
  • Kiinteä vuosimaksu 4.800 euroa (+ alv 24 %) -1.000-5.000 työntekijää

Tutkinnat

 • Riippumaton ja objektiivinen tutkinta tuntiperusteisesti
 • Voimme suorittaa tutkinnan kokonaan ulkoistettuna tai avustaa yhtiön omaa tiimiä tutkinnan suorittamisessa
 • Annamme työstä aina ennen työn käynnistämistä realistisen hinta-arvion

Miksi valita meidät?

 • Saatte käyttöönne tiimin, jonka jäsenillä on vahva kokemus ja rautainen ammattitaito väärinkäytöstutkinnoista sekä ilmoituskanaviin liittyvien prosessien käytännön hoitamisesta.
 • Toimimme objektiivisesti ja riippumattomasti. Uskomme inhimillisyyteen–ilmoituksista seuraavat tutkinnat vaativat kykyä käsitellä hankalia asioita inhimillisesti, asiallisesti ja kaikkia osapuolia kunnioittaen.
 • Tarjoamme teille jatkuvan ja joustavan päivystyksen, jonka avulla pidämme huolen siitä, että jokaiseen kanavan kautta tulleeseen ilmoitukseen reagoidaan yhden arkipäivän sisällä.
 • Palveluumme kuuluu laaja koulutusmateriaali, joka voidaan räätälöidä teidän brändinne ja sisäisten ohjeistustenne mukaiseksi. Tätä materiaalia voitte hyödyntää perehdytyksissä, esihenkilökoulutuksissa, johtamisvalmennuksissa, townhall-päivityksissä sekä laajasti muussa sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä.
 • Kommunikoimme aktiivisesti ja teidän on tämän ansiosta helppo pysyä ajan tasalla työmme etenemisestä.
 • Laadukkaasti toteutetuista tutkinnoista saadaan paljon hyödyllistä tietoa päätöksenteon pohjaksi. Tuemme teitä tarvittaessa myös tutkintaa seuraavien korjaavien toimenpiteiden läpiviennissä. Tutkinnan hyödyt ovat parhaimmillaan paljon laajempikantoisia kuinyksittäisen asian selvittämistä.
 • Uskomme, että tekin haluatte välttää ikäviä yllätyksiä, minkä vuoksi tarjoamme palvelun kiinteällä vuosimaksulla jatkuvan palvelun osalta ja annamme jokaisen tutkinnan osalta ennakkoon realistisen hinta-arvion.